Mijn client (Vogelvrij)

Mijn client was er niet bij,
Hoogstens in de buurt misschien.
Mijn client stond op een afstand
En heeft dus nauwelijks iets gezien.
Mijn client wil graag nog zeggen
Hij was er wel, maar achteraan..
Daar is een sloot zegt u, mevrouw??
Dan heeft 'ie daar dus ingestaan..

Mijn client begrijpt de vraag niet
En dattie boos wordt is toch niet gek?
Hij zit hier tamelijk voor schut
En de rechter toont hem geen respect..

Ik voel me vrij als een vogel..
Vogelvrij.
Vrij als een vogel,
Vogelvrij.

Mijn client is diep geschokt,
Hij heeft toch nauwelijks iets gedaan?
De ander schuift het in zijn schoenen
En mijn client wijst hem juist aan.
Mijn client heeft veel geleden,
't Was niet persoonlijk zo bedoeld,
Het was zijn -wal en schip- positie,
Dat heeft het "slachtoffer" gevoeld.

Ik voel me vrij als een vogel..
Vogelvrij.
Vrij als een vogel,
Vogelvrij.

(Vrij als een vogel)Geen brug, geen brug..
(Vogelvrij) 'k Heb voor dit lied geen brug geschreven..
(Vrij als een vogel) Geen brug, geen brug..
(Vogelvrij) Het leek me duidelijk zo..

Nou nog eentje dan, het is de waarheid,
Ik leg hem echt niks in de mond.
Het zijn u woorden, daarom heeft u nu,
Een rechtszaak aan u kont.....

Ik voel me vrij als een vogel.. (vogelvrij)
Vogelvrij. (vogelvrij)
Vrij als een vogel,
Vogelvrij.